Warmoesstraat no. 145 a – Blaauwlakensteeg

Eerste bewoners

Het pand dat in de 16de eeuw op deze plek stond, heette Engelenburg (‘Inghelenborch’). In dit pand woonde van 1518 tot 1532 de eerste Amsterdamse drukker en belangrijk uitgever Pieterz. Een latere bewoner was lakenkoper Govert Dircksz Wuytiers (1548-1615) die dicht bij zijn handel woonde.

Vollers

In de stegen op het binnenterrein van het blok werd het laken (geweven wollen stof) gevold en geverfd. De vollers (‘vullers’) stampten langdurig met hun voeten op het laken in een kuip met urine, water en aluin. Door de ammoniak die in urine zit, kwamen de vezels van de wol rechtop te staan. Als gevolg van het stampen, haakten de vezels in elkaar en zo werd de wol samengeperst en vervilt.

Uitpandige trap

Aan de achterzijde heeft het pand nog een met hout omtimmerde uitpandige trap uit de 16de eeuw. De trap liep buitenom het huis om ruimte te besparen. Het is een van de weinige uitpandige trappen die toen in Amsterdam voorkwamen.

Op de kaart Cornelis Anthonisz. uit 1538 zijn er in heel Amsterdam zes traptorens te vinden, waarvan er twee in het Blaauwlakenblok stonden. Op de kaart is ook een traptoren, gesitueerd in de Zwartlakensteeg, duidelijk zichtbaar. Alleen de zeer welgestelden konden zich de bouw van dit soort trappen permitteren.

Huizen met tussenlid

Een aantal huizen van het blok was met een tussenruimte (een ‘tussenlid’) verbonden met achterhuizen of pakhuizen. Waarschijnlijk heeft dit ook voor dit pand gegolden.