Sint Jansstraat t/o no.25

Parkeergarage voor betere bereikbaarheid

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg economische groei vaak prioriteit boven het behoud van stedebouwkundig erfgoed. In de jaren ’60 van de 20ste eeuw werd nog vrijwel niets aan stadsherstel gedaan. Er werd groot belang gehecht aan de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto. In 1960 bouwde Krasnapolsky een garage met de ingang in de Sint Jansstraat.

Ook de Bijenkorf had plannen om, op de plek van het Blaauwlakenblok, een grote parkeergarage te bouwen. Daarvoor had de Bijenkorf al veel panden opgekocht en het bedrijf wilde dit proces geleidelijk voortzetten.

Er werd geen onderhoud meer gepleegd en rond 1975 waren veel panden verkrot en onbewoonbaar verklaard. Een groot deel van het blok stond op het punt gesloopt te worden.

Weerstand van krakers en nonnen

In de jaren ‘70 verlieten veel oorspronkelijke bewoners hun huizen en moesten bedrijfjes de deur sluiten. Omdat er in die jaren nauwelijks werkruimte voor beginnende kunstenaars was, werden de leeggekomen panden door kunstenaars gekraakt. Er kwam toenemend verzet tegen de sloopplannen, onder meer van de nonnen van zusters Augustinessen van Sint Monica die hun klooster aan de Warmoesstraat hadden. Zo ontstond een bijzondere samenwerking tussen de oorspronkelijke bewoners, de kunstenaars en krakers en de nonnen. De plannen van de Bijenkorf stagneerden en werden uiteindelijk ingetrokken.

 

Panden door de gemeente opgekocht

Ongeveer 60% van de panden in het blok werd opgekocht door de gemeente. De toenmalige wethouder van volkshuisvesting Jan Schaefer sloot contracten met de bewoners en deed hen lange termijn- toezeggingen ten aanzien van wonen en werken in het blok.

Verfraaiing parkeergarage

Krasnapolsky heeft in de loop der jaren verschillende plannen ontwikkeld om de parkeergarage aan de buitenkant te verfraaien. Er is ook nog overwogen de parking ondergronds te maken.

Daarnaast zijn door de bewoners uitgewerkte voorstellen gedaan om de betonnen constructie aantrekkelijk te maken door middel van een kunstproject. Besprekingen daarover zijn gaande.