Oudez. Voorburgwal 158

Het Blaeuwe Laecken

Dit pand is in 1866 gebouwd. Het pand heeft een bijzondere tuitgevel. Eind 16de eeuw woonde lakenverver Cornelis Willemsz. op dit adres. Het toenmalige pand heette ‘Het Blaeuwe Laecken’. Dit bestond uit een huis, een erf en een ververij. Willemsz. had een aantal lakenververs in dienst die op het binnenterrein van het blok werkten.

Laken verven

Tot aan de 16de eeuw werd de kennis over het verven van laken (geweven wollen stof) overgebracht door overlevering. De verversgilden bewaarden hun geheimen.

Laken werd meestal effen gekleurd. Voor het blauw verven van laken werd een geknede bal van de plant ‘wede’ aan water toegevoegd. Later werd voor het blauw kleuren indigo uit Indië geïmporteerd.

Victorinus

Na de verver Willemsz. woonde advocaat en schrijver Joannes Victorinus in het pand, die het de naam ‘De Twee Witte Leeuwen’ gaf. Joannes Victorinus werd op 29 mei 1589 geboren als Jan Pietersz. Vechter. Hij werd als arm weeskind opgenomen in het Amsterdamse weeshuis. Omdat hij enorm slim was, mocht hij op kosten van de overheid studeren. Hij studeerde theologie in Friesland en vervolgens rechten in Leiden. In Amsterdam begon hij zijn praktijk als advocaat. Mr. Victorinus werd een vermogend man.

Vriend van Vondel

Mr. Victorinus was de beste vriend van Vondel, die zijn huis en winkel, een hoeden- en kousenhandel, in de Warmoesstraat op no. 39 had. Hij ondersteunde Vondel financieel. Bovendien hielp hij hem met vertalingen uit het Latijn en Grieks . Vondel droeg een van zijn boeken aan hem op.

Victorinus zelf had ook literaire capaciteiten. Er is één roman van hem bekend gebleven, maar vrijwel al zijn gedichten zijn verloren gegaan.

Hij stierf op 16 april 1642 en werd in de Oude Kerk begraven.

De Wonderbaarlijke Visvangst

De gevelsteen is in de tweede helft van de 17de eeuw op het toenmalige pand aangebracht. Op de steen is het Bijbelse verhaal ‘De Wonderbaarlijke Visvangst’ afgebeeld.

‘Petrus had de hele nacht op het meer gevist en niets gevangen. Jezus vroeg Petrus of hij vanuit zijn boot de menigte kon toespreken. Dat mocht. Na afloop zei Jezus hem nog eens het meer op te gaan en de netten nog eens uit te werpen. Petrus had zijn netten nog nooit zo vol gezien, ze scheurden zelfs. Hij sloot zich bij Jezus aan.’

Gravure

De beeldhouwer heeft een gravure van Cornelis Galle (1576-1650) tot in detail gekopieerd. Ook de touwen waarmee het anker aan de zijkant van het scheepje is bevestigd, zijn exact overgenomen. Maar waar op de prent vette vis in de netten zit, zijn op de gevelsteen mensjes gevangen. Het is een vrije interpretatie van de steenhouwer. Jezus had Petrus in hetzelfde verhaal ook nog gezegd: ‘vanaf nu zult gij mensen vangen’ ofwel: ‘zieltjes winnen’.

De steen is in 2010 gerestaureerd.

In de jaren ‘30 van de 20ste eeuw was de firma W. Schoonis Koffie- en Pindabranderij in dit pand gevestigd.