Oude Kerk

Oudste stenen gebouw

De Oude Kerk is het oudste stenen gebouw van Amsterdam en tevens het belangrijkste monument van de stad. Al in de 13de eeuw stond hier een houten kapel. De kapel zakte langzaam weg in de drassige grond. Rond 1300 werd een fundering gelegd en een stenen kerk gebouwd.

Heilige Nicolaas

De kerk was gewijd aan de Heilige Nicolaas en werd vanaf 1344 de parochiekerk van de stad. Nadat in 1410 de ‘Nieuwe Kerk’ op de Dam was gebouwd, werd deze Sint Nicolaaskerk de ‘Oude Kerk’ genoemd.

De Oude Kerk is een hallenkerk. Het middenschip en zijschepen zijn even hoog en breed.

Steeds grotere toren

De toren is drie maal vergroot. Alle stadia zijn nog te zien: de 14de eeuwse toren, de spectaculaire verhoging die in de 16de eeuw plaatsvond en de ommetseling van de eerste helft van de 18de eeuw. Het carillon, waarvan een van de klokken dateert uit 1500, wordt tot de mooiste van Nederland gerekend.

Van katholiek naar hervormd

In de 16de eeuw veranderde de Oude Kerk van katholieke kerk met tientallen altaren en heiligenbeelden in een sobere hervormde kerk. Het was een plek voor ‘de dienst van het woord’ maar ook ontmoetingsplek en een plaats waar intensief handel werd gedreven.

Saskia’s graf

Onder de vloer van de kerk zijn 340 graven. Een van de graven is van Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Eenmaal per jaar, op 9 maart om 08:39 uur precies, valt er een streep zonlicht op haar graf. Er is dan een feestelijke bijeenkomst in de kerk met ontbijt, muziek en toespraken.