Leidekkerssteeg t/o no.9

Tweede helft van de 14de eeuw

In 2001 werd door archeologen opgravingen gedaan op een terrein tussen de Leidekkerssteeg no. 10 en de Sint Janstraat no. 35.

Uit de opgravingen bleek dat al in de tweede helft van de 14de eeuw op deze plek een huis heeft gestaan. Er zijn delen van een plavuizenvloer, gemetselde bakstenen ondersteuningen, zware balken en een put gevonden.

Geen tuinen, wel huizen

In de steeg werden sporen van nog drie opeenvolgende huisplattegronden aangetroffen, precies aan de huidige Leidekkerssteeg. Het werd duidelijk dat de steeg al in ieder geval al in de eerste helft van de 16de eeuw bestond.

Cornelis Anthonisz. heeft op zijn kaart uit 1538 op de plek van de steeg nog tuinen afgebeeld, maar dat klopt dus niet. De ligging van de huizen is wel goed te zien op stadskaarten uit de 17de eeuw.

Dichtbevolkte steeg

In de 16de eeuwse mestlaag zat veel gagel: een struik met bitterstof in de bladeren die gebruikt werd bij het brouwen van bier. Ook werden in deze periode rond het huis varkens gehouden.

De steeg is altijd dichtbevolkt geweest. Net als de andere stegen was ook de Leidekkerssteeg in de 18de en 19de eeuw een zogenaamde ‘slopstege’ met veel éénkamerwoninkjes dicht op elkaar. In de 20ste eeuw waren er vooral werkplaatsen in gevestigd. In de jaren ’80 en ’90 van de 20ste eeuw tot aan het de start van het project had de steeg nog maar een bewoonster. Nu bruist het er weer van leven.