Sint Annenstraat 4 – Warmoesstraat 133

Op vlucht

De nieuwbouw in de Sint Annenstraat integreert verschillende historische bouwthema’s. De gevel is geïnspireerd op de gevels van middeleeuwse woonhuizen. Naar boven toe telt elke rij meer en kleinere ramen, die als druppels aan de naar voren springende lagen hangen.

Het pand is ‘op vlucht’ gebouwd. De gevel springt per verdieping tien centimeter naar voren waardoor het pand als geheel veertig centimeter voorover helt. Door de overhelling wordt ook de geringe breedte van de straat benadrukt.

Lichtval

Het vele glas van het trappenhuis werkt als spiegel waarin de oudere stad gereflecteerd wordt. Overdag kan het daglicht van buiten het pand binnentreden. Als het donker is, wordt de straat ruimschoots verlicht door de lampen vanuit het trappenhuis. Zo wordt ook bijgedragen aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de openbare ruimte.

Te lood

Het nieuwbouwpand op Sint Annenstraat no. 6 helt niet voorover en staat, mogelijk als contrast met het op vlucht gebouwde pand, ‘te lood’.

De panden zijn ontworpen door bureau Soeters Van Eldonk architecten.

Nieuwbouw na brand

Nieuwbouw na brand

De nieuwbouw op de hoek in de Warmoesstraat sluit aan bij de bebouwing die daarvoor op die plek stond. Dat pand, met een gevel van natuursteen, liep tijdens een brand in 1988 onherstelbare schade op. De gevel van het nieuwe pand lijkt ook van natuursteen maar is van ander materiaal.

Het pand sluit aan bij de gelaagdheid en de chaotische structuren in de oude binnenstad. Ramen en balkons zijn ten opzichte van elkaar iets verschoven. Het pand helt naar voren. De gevel wordt naar boven toe breder.

In het pand dat voor de nieuwbouw op deze plek stond, was vanaf de jaren ’50 van de 20ste eeuw travestiebar ‘Madame Arthur’gevestigd.

Reliëfs

Op de hoek Warmoesstraat – Sint Annenstraat zijn op de muur van de Effectenbeurs terracotta reliëfs te zien. Deze tonen alle huizen die in 1911 gesloopt moesten worden ten behoeve van de bouw van de beurs.