CONTACT

Woonstichting De Key
Postbus  2643
1000 CP Amsterdam
T 020 – 6214333
info@dekey.nl
www.dekey.nl

 

COLOFON

Uitgave van Woonstichting De Key, 2012
Foto’s: Luuk Kramer, Roel Janssen, Sjaak Snoek, Taco Tadema, Frank Lucas
Architecten: Architectenbureau Vincent Smulders BNA, bureau SoetersvanEldonckarchitecten, Abbink X de Haas architectures, AWG architectengroep.
Uitvoering: BAM Schakel&Schrale
Ontwerp kunstscherm ‘Damast’: Chris Kabel
Tekst: Frank Lucas
Vormgeving (website & wandelkaart): Sanne van Rooij (going.nu)
Website: WEBtic Internet Consultancy

Het vernieuwing van het Blaauwlakenblok is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Bewonersvereniging Blaauwlakenblok.

 

DISCLAIMER

Woonstichting De Key heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de woonstichting wenden. Woonstichting De Key aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.